who am i

Martien Adema

Freelance Test Specialist

Als Testprofessional sta ik midden in de organisatie, waar IT en business samen komen. Dat lijkt een cliché, maar dat is het niet. De samenwerking met verschillende disciplines binnen een bedrijf is een belangrijk onderdeel van mijn vak en daardoor blijft het voor mij interessant en dynamisch. Ik kan mijn analytisch denkvermogen gebruiken en afhankelijk van waar mijn eigen interesses en sterke kanten liggen kan ik mij binnen het testvak in de richting bewegen die ik zelf op dat moment prettig vind: ofwel horizontaal richting testmanagement ofwel verticaal richting testspecialist. Daarnaast biedt elke klant ook weer andere mogelijkheden waardoor ik nooit het idee heb dat ik gelimiteerd word in mijn bewegingsvrijheid.

Door mijn jarenlange ervaring in het testvak en gecertificeerde testkennis kan ik in elke branche van grote waarde zijn. Vanzelfsprekend ben ik op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen, tools en technieken op het gebied van testen. Termen als Agile, Devops, Scrum, Continuous Integration/Continuous Delivery, BDD/ATDD/SbE zijn mij niet vreemd en op dit moment in m’n huidige opdracht dagelijkse kost. Tevens heb ik grote affiniteit met testautomatisering en ben ik bekend met de hedendaagse tools als Selenium (webdriver), Gherkin, Cucumber, Java, JUnit, Git, Maven, Jenkins, Jira/Confluence, Fitnesse, SoapUI, RESTful API, WireMock, XML, SQL, JSON, Postman, Eclipse, IntelliJ IDEA.

Kunnen we misschien iets in de nabije toekomst voor elkaar betekenen? Wil je met mij sparren over een test uitdaging waar je mee loopt? Neem contact met mij op, dan zorg ik voor een lekkere kop koffie!

services i offer

Gestructureerd testen

Gestructureerd testen is een vak! Voor alle gangbare test methodieken, zoals ISTQB (Full Advanced Level) en TMap® (Test Engineer en Test Manager), ben ik gecertificeerd. Het takenpakket van een gestructureerd tester omvat het ontwerpen van testgevallen, de testuitvoering en het analyseren van de testresultaten. Tests worden tegenwoordig in toenemende mate geautomatiseerd uitgevoerd. Het automatiseren van testgevallen met open source tools of in één van de grote tool suites is voor mij eerder standaard dan uitzondering.

Agile/Scrum Testen

Agile/Scrum of DevOps projecten komen steeds vaker voor, dit vraagt dan ook om Agile testen. Bij Agile testen is het belangrijk om een goede mix te vinden tussen ervaring en flexibiliteit, zodat zo goed mogelijk wordt aangesloten bij de wensen van de klant. De context waarbinnen Agile wordt toegepast is bedrijfsafhankelijk. Naast dat ik gecertificeerd ben in ISTQB en TMap®, heb ik mij ook gecertificeerd in Agile gerelateerde technieken als CAT en Professional Scrum Master.

Test Automatisering

Testautomatisering stelt u in staat om sneller en goedkoper te testen, de testdekking te verhogen en daarmee risico’s te verminderen. Zeker bij testscripts die niet, moeilijk, niet efficiënt of niet effectief handmatig uit te voeren zijn, is testautomatisering een uitkomst. Ook is testautomatisering belangrijk bij de invoering van Agile, DevOps en Continuous Integration. Het automatiseren van testgevallen met open source tools of in één van de grote tool suites is voor mij eerder standaard dan uitzondering.

Mobile app testen

Een mobile app functioneert in een complexe, dynamische en zeer diverse omgeving. Een belangrijke vuistregel is: een mobile app moet binnen 30 seconden door de gebruiker begrepen worden, in staat zijn de gebruiker te overtuigen de app geïnstalleerd te laten en bovendien zo’n indruk maken dat de gebruiker de app ook blijft gebruiken. Met mobile app testen kan gemeten worden of en in welke mate de app voldoet aan die verwachting. In deze technieken heb ik mij gecertificeerd (CMAP Mobile App Testing).

API Testen

API Testing is het testen van de Application Programming Interface als onderdeel van de integratie testen zonder gebruik te maken van de GUI, dus rechtstreek op de message layer. De API wordt getest om te bepalen of wordt voldaan aan de requirements op het gebied van functionaliteit, betrouwbaarheid, performance en security. API Testing wordt gezien als een onmiskenbaar onderdeel van het automatiseren van testen, omdat API’s dienen als primary interface tot de applicatie logica en omdat de GUI testen onderhevig zijn aan veel veranderingen vanwege de korte release cycles die gebruikelijk zijn voor Agile software development and DevOps. Met de meest gangbare tools die hiervoor gebruikt worden heb ik ervaring.

Performance Testen

Performance testen geeft u inzicht in het gedrag van uw systemen wanneer deze gebruikt worden door een gespecificeerde groep gebruikers. De nadruk van de performance test ligt op het verkrijgen van inzicht in de reactietijden die de gebruiker ervaart en de mogelijke belastbaarheid van het systeem. Om deze reactietijden vast te stellen kunnen diverse performance testsoorten ingezet worden. Met de meest gangbare performance test tools heb ik ervaring.

End to End testen

Systemen worden complexer, worden meer aan elkaar gekoppeld en dringen steeds verder door in processen binnen en buiten organisaties. Tegelijkertijd vergroten Agile ontwikkeling, SOA, Cloud en uitbesteding het belang van het testen van de samenhang tussen systemen. De testwereld is al aardig gewend geraakt aan het testen van interfaces en het testen van systeemintegraties. Maar daarmee worden de risico’s in de samenhang tussen processen, daadwerkelijk gebruik en de systemen niet voldoende gedekt. End to End (E2E) testen, het beoordelen van de samenhang tussen het gehele systeemlandschap en de uiteindelijke processen, wordt daarom steeds belangrijker. Bij verschillende klanten heb ik de technieken die hiervoor voorhande zijn mijn eigen gemaakt.

Testimprovement

Bij verschillende organisaties ben ik al betrokken geweest om te helpen bij het verbeteren van Testen. Traditioneel is de aanleiding het oplossen van knelpunten: de kwaliteit van het testen is onvoldoende, de time-to-market is te lang of men vindt testen te duur. Steeds vaker is toepassing van nieuwe technologieën, veelal gecombineerd met een drastische verandering van de wijze van ontwikkelen, testen en beheer reden om mij erbij te betrekken. Deze aanpak dient flexibel en pragmatisch te zijn om zo naadloos aan te sluiten op uw situatie – fit for context – en uw doelstellingen – fit for purpose. Ik maak daarbij onderscheid tussen het in kaart brengen van verbetersuggesties (architectuur) en het selecteren en uitvoeren van de verbeteracties (implementatie).

Testmanagement

Een Test Manager of Test Coördinator heeft als taak een testproject tot een goed resultaat te brengen. Bovendien is hij verantwoordelijk voor het continu informeren van alle stakeholders over de voortgang en de kwaliteit van het systeem dat wordt getest. Daarnaast draagt hij/zij zorg voor de teststrategie, productrisicoanalyse, planning, rapportage, aansturing en ondersteuning van testers. Bij diverse klanten heb ik in deze rollen veel ervaring opgedaan om in de context de juiste aanpak te kiezen.

experience

Test Automation Engineer – Luchtverkeersleiding Nederland (zzp)

Jan 2019 - Current

LVNL gaat het huidige AAA-luchtverkeersleidingssysteem vervangen, omdat het niet voldoet aan de toekomstige Europese luchtvaarteisen die vanaf 2024 gelden. LVNL werkt daarom sinds 2016 aan de realisatie van de opvolger hiervan, iCAS. Invoering van iCAS draagt bij aan de realisatie van de SESAR-doelstellingen (Single European Sky Air Traffic Management Research) door de verbeterde interoperabiliteit met andere systemen en nieuwe functionaliteiten die de efficiency en het dynamische gebruik van het luchtruim verder kunnen vergroten. Als testautomatiseerder maakt Martien deel uit van het Scrum team dat zich bezighoudt met het testen van iCAS core en met de integratietesten met de omliggende systemen.

Agile/Scrum/DevOps Test Automation Engineer – NS International (zzp)

Jan 2015 - Dec 2018

Bij NS International maakte Martien als testautomatiseerder deel uit van Scrum/Agile/DevOps team dat zich bezighoudt met de ontwikkeling van nsinternational.nl, de mijn-omgeving en aftersales. Voor het ontwikkelproces werd een continuous integration en continuous delivery (CI/CD) pipeline gehanteerd op een AWS omgeving. Martien was in dit proces verantwoordelijk voor het geautomatiseerd testen van de frontend webapplicatie (mbv. Selenium, Cucumber, Java, Jenkins, Git, Eclipse, WireMock, JIRA, Confluence) en de backend webservices (mbv. SoapUI, Postman, RESTful API, JSON, XML). Daarnaast was Martien Chapter Lead van de Testchapter van NS International.

Freelance Test Specialist - Adema Consultancy (zzp)

Jan 2015 – Current

Vanuit Adema Consultancy voer ik mijn freelance werkzaamheden uit. Ik ben inzetbaar als Tester, Testautomatiseerder, Testcoördinator, Testmanager en als Testconsultant. Op dit moment ben ik als Testautomatiseerder werkzaam voor Luchtverkeersleiding Nederland. Voorheen was ik Testautomatiseerder bij NS International.

Testcoördinator - Politie Eenheid Amsterdam

Aug 2010 – Jan 2015

Politie Eenheid Amsterdam, voorheen Politie Amsterdam-Amstelland, beschermt de democratie, handhaaft de wet en is het gezag op straat. Bij de Politie Eenheid Amsterdam was ik voor veel verschillende projecten hét aanspreekpunt op het gebied van Testen. Als Testcoördinator heb ik leidinggegeven aan een testteam. Als Tester heb ik voor verschillende (agile/scrum) projecten functionele gebruikersacceptatietesten uitgevoerd alswel begeleid. Hierbij betrof het het testen van webapplicaties (oa. .NET, Java, VB) en mobiele applicaties (BlackBerry OS, Android, IOS) icm. randapparatuur, webservices, backoffices van oa. camera's, flitspalen en digitale bonnen. Daarnaast ook systemen getest voor de verwerking van strafdossiers en onderzoeken, communicatieapparatuur icm. meldkamer, datawarehouses en BI systemen. Tevens meegewerkt aan diverse migratieprojecten mbt. Oracle, Citrix, Windows en Office. Daarnaast heb ik een bijdrage geleverd aan de ISO 9001 certificering mbt. het testgedeelte.

Testmanager - ING

Mar 2015 – Jul 2015

ING Groep N.V. is een wereldwijd opererende financiële instelling van Nederlandse oorsprong. ING is in 1991 ontstaan uit een fusie tussen Nationale-Nederlanden en de NMB Postbank Groep. Bij de ING was ik als Testmanager verantwoordelijk voor twee projecten. Het eerste project betrof een nieuwe faciliteit waarmee klanten in de toekomst de mogelijkheid kregen om hun transacties mbv. uitgavenposten inzichtelijk te maken. Het tweede project behelsde de introductie van een kredietfaciliteit op rekening waarmee de klant geoorloofd negatief saldo kon staan tot een bepaalde limiet. De werkzaamheden bestonden uit het aansturen van de testafdeling en het verzorgen van de middelen om te kunnen testen, hierbij rekening houdend met het door mij opgestelde Mastertestplan. Communicatie met de stakeholders, het afdekken van risico's en het ontzorgen van de projectleider behoorden ook tot mijn werkzaamheden.

Testcoördinator - Politie Eenheid Amsterdam

May 2009 – Feb 2010

Politie Eenheid Amsterdam, voorheen Politie Amsterdam-Amstelland, beschermt de democratie, handhaaft de wet en is het gezag op straat. Voor het project 'Emplaza', dat een volledig geïntegreerd systeem voor het Digitaal dossier, Personeelsmutaties, Verlof, Verzuim, Declaratie en Self Service voor medewerkers is, was ik als ervaren Testspecialist verantwoordelijk voor de Integratietest, Functionele Acceptatietest, Gebruikers Acceptatietest en de Productie Acceptatietest.

Testconsultant - Ministerie van LNV

Mar 2009 – Apr 2009

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) was van 1935 tot 2010 onder deze of een vergelijkbare naam een Nederlands ministerie met als beleidsterreinen onder meer landbouw, natuurbeheer, bosbouw, visserij en voedsel. Tegenwoordig vallen landbouw en de andere genoemde beleidsterreinen onder het ministerie van Economische Zaken. Bij het Ministerie van LNV was ik binnengehaald voor het project 'Implementatie Zelfbediening' (migratie van Emplaza naar SAP HR) om in een zeer kort tijdsbestek de vastgelopen Gebruikers Acceptatie Test weer vlot te trekken door de huidige Test Coördinator bij te staan en daar waar nodig verbeteringen door te voeren in het testproces. Dit betrof een belangrijk interdepartementaal (vijf departementen) project dat als voorbeeld diende voor de overige departementen.

Testconsultant - Funda

Okt 2008 – Feb 2009

Funda is sinds 2001 hét vastgoedplatform van makelaars voor consumenten en ondernemers. In ruim 15 jaar tijd groeide Funda uit van een kleine website tot gemeengoed. Funda loopt voorop met de nieuwste toepassingen van internet bij het zoeken naar en vinden van vastgoed. Zij doorgronden de behoeften van de internetgebruiker en bieden de slimste mogelijkheden voor makelaars en adverteerders. Bij Funda was ik verantwoordelijk voor het opzetten van de testaanpak en deze te implementeren in de organisatie. Deze testaanpak bestond oa. uit het opzetten van een gestructureerd en efficiënt testproces en het inrichten van een OTAP straat. Onderdeel was het opstellen van een Generieke Test Afspraken document waarin beschreven stond wie verantwoordelijk was voor welke testsoort/testvorm en welke criteria men aan deze testsoort/testvorm stelt. Tevens is het testproces binnen Funda ingericht en ingetekend in de onderhouds- en projectcycli. Ook het configuratie-, change- en incident management proces is aangepast. Na het uitvoeren van een aantal pilot projecten en evaluatie daarvan is de aanpak definitief ingevoerd in de organisatie.

Testconsultant - Meant2B

Sep 2008 – Jan 2015

Meant2B is een ondernemend en dynamisch bedrijf met bijna 15 jaar ervaring in de IT. Met een team van ruim 50 ICT professionals, zijn zij iedere dag aan de slag bij uiteenlopende klanten binnen diverse projecten. Bij alle opdrachten staat de kwaliteit hoog in het vaandel. Bij Meant2B heb ik als Test Specialist opdrachten uitgevoerd bij diverse bedrijven (Funda, Ministerie van LNV, Politie Eenheid Amsterdam, ING) in verschillende testrollen. Tevens was ik bij Meant2B hét aanspreekpunt op het gebied van Testen.

Testcoördinator - Delta Lloyd

Sep 2007 – Aug 2008

Delta Lloyd is een brede financiële dienstverlener waar zowel zakelijke als particuliere klanten terecht kunnen voor onder meer verzekeringen, vermogensbeheer en pensioenproducten. Bij Delta Lloyd was ik als testcoördinator verantwoordelijk voor de gecombineerde FAT/GAT en Ketentest van één van de systemen van het project ALFA, genaamd Orval. Orval is een offertesysteem wat gebruikt wordt om collectieve verzekeringspolissen op te stellen, te offreren en in het laatste stadium te contracteren en over te zetten naar het back office ALFA. Tevens is het mogelijk om deelnemer gegevens vanuit ALFA in te lezen in Orval om op die wijze contractverlenging te kunnen offreren in Orval. Gemiddeld drie releases per jaar gingen naar productie. Daarnaast was ik nauw betrokken bij het doorvoeren van testproces verbeteringen vanwege mijn TPI kennis.

Testcoördinator/Testengineer - APG (voorheen Cordares en SFB-groep)

Nov 2004 – Aug 2007

APG Groep (voorheen Cordares en SFB-groep) verzorgt als financiële dienstverlener bestuursadvisering, asset management, pensioenadministratie, pensioencommunicatie en werkgeversdiensten. Daarnaast worden in de pensioenmarkt inkomensaanvullingen aangeboden aan individuen. APG voert deze werkzaamheden uit namens (pensioen)fondsen en werkgevers in de sectoren onderwijs, overheid, bouw, schoonmaak en glazenwassers, woningcorporaties, energie- en nutsbedrijven, sociale werkvoorziening en medisch specialisten. Bij APG heb ik vele projecten uitgevoerd in verschillende rollen. Hierbij kan men denken aan het testen van mainframe applicaties, internetapplicaties, het verwebben van delta/cobol systemen, tot het migreren van alle voorheen Cordares systemen naar Oracle versie 9i. Tijdens het eerste jaar bij APG heb ik voornamelijk testuitvoerende werkzaamheden verricht. In de daarop volgende twee jaren werd ik als testcoördinator/meewerkend voorman ingezet en heb ik de daarbij behorende testactiviteiten uitgevoerd. Daarnaast heb ik een bijdrage geleverd aan het CMMI verbetertraject van het testproces binnen APGen hbe ik een aantal maanden de rol van straatcoördinator van de APG TestFactory vervuld.

Testcoördinator/Testconsultant/Testengineer - Sogeti

Sep 2004 – Aug 2008

Sogeti staat bekend als dé IT-testspecialist in Nederland en daarbuiten. Sogeti is met 2500 werknemers één van de grootste IT-spelers op de markt, zeker op het gebied van Testen. Bij Sogeti heb ik als Test Specialist opdrachten uitgevoerd bij diverse bedrijven (Delta Lloyd, APG) in verschillende testrollen en heb ik ook een bijdrage geleverd aan het boek TMap Next.

Aspirant luchtverkeersleider - Luchtverkeersleiding Nederland

Mar 2003 – Dec 2003

Luchtverkeersleiding Nederland richt zich in hoofdzaak op luchtverkeersdienstverlening aan burgerluchtverkeer in het gebied waarvoor Nederland verantwoordelijk is gesteld: het vluchtinformatiegebied Amsterdam (FIR). De Amsterdam FIR strekt zich uit boven het Nederlandse grondgebied en een groot deel van de Noordzee. Bij de luchtverkeersleiding heb ik de opleiding tot luchtverkeersleider gevolgd. Deze opleiding duurde ongeveer 3,5 jaar en bestond uit twee onderdelen, de 'Initial Training' (circa 1,5 jaar met behulp van simulators) en de 'Advanced Training' (circa 2 jaar met behulp van simulators en echt verkeer). De 'Initial Training' bestond uit 5 modules waarvan ik de laatste niet gehaald heb.

ICT Consultant - Health Base

Jan 2002 – Feb 2003

Artsen en apothekers beslissen tientallen keren per dag rond ziekte en gezondheid. Elke dag opnieuw. Zij willen daarbij uitgaan van actuele en objectieve, medische en farmaceutische informatie. Passend bij hun patiënt. Voor díe informatie zorgt Health Base. Bij Health Base was ik verantwoordelijk voor het ontwerpen, ontwikkelen en testen van de software die ervoor zorgt dat de Health Base kennisbestanden konden worden verrijkt en vervolgens ingelezen konden worden in de diverse informatiesystemen van de huisartsen en apothekers. Maandelijks werden de bestanden opgeleverd aan de diverse afnemers.

ICT Consultant - PinkRoccade

Nov 2001 – Feb 2003

PinkRoccade levert softwareoplossingen en diensten voor de gezondheidszorg: care-organisaties (ouderen- en gehandicaptenzorg), GGZ-instellingen en aan ziekenhuizen. Bij PinkRoccade heb ik de ICT Fundamentals opleiding gevolgd en vervolgens de cursus SAP R/3 Engineering. Aansluitend heb ik gewerkt aan interne opdrachten. Vervolgens heb ik een opdracht uitgevoerd bij Health Base.

Webdesigner - G-art (bijbaan)

Jul 2000 – Okt 2001

G-art was een modern webdesign bureau die later overgenomen is door Secure Dataservices en Trans-iX Hosting. Tijdens mijn studie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam heb ik hier relevante werkervaring opgedaan. Bij G-art was ik verantwoordelijk voor het ontwerpen, ontwikkelen en testen van websites met CMS. Tevens was ik verantwoordelijk voor de klantcontacten.

Softwareontwikkelaar - ChipSoft (afstudeeropdracht)

Jan 2000 – Jun 2000

ChipSoft is in 1986 opgericht vanuit de behoefte om zorgregistraties efficiënter te maken. Wat begon met een klein stand alone facturatieprogramma voor medisch specialisten, is uitgegroeid tot een volledig geïntegreerd ZIS/EPD voor individuele én samenwerkende zorginstellingen binnen de gehele zorgketen met inmiddels 500 werknemers. Bij ChipSoft heb ik mijn afstudeeropdracht uitgevoerd. Dit betrof de ontwikkeling, testen en implementatie van een module dat gericht was om de werkwijze van de preoperatieve screening op de poliklinieken te stroomlijnen en de informatievoorziening richting het geneeskundig en verpleegkundig personeel dat bij de screening betrokken is te verbeteren. Deze module was onderdeel van een totaalpakket (ZIS/EPD) en is met succes geïmplementeerd en in gebruik genomen in een aantal ziekenhuizen in en rond Amsterdam. Deze ingebruikname heb ik tevens begeleid.

Webdesigner - Adema Creations (bijbaan)

Jan 1999 – Dec 1999

Tijdens mijn studie aan de Hogeschool Alkmaar heb ik een jaar lang een eigen bedrijf gehad voor het maken van commerciële websites. Allereerst heb ik m'n eigen website ontwikkeld en een basisadministratie opgezet. Ik werkte veelal alleen aan de websites maar in een aantal gevallen ook met partners. Mijn opdrachtgevers waren zeer te spreken over m'n persoonlijke benadering en aanpak. Hierdoor heb ik ervaren wat er allemaal komt kijken en onmisbaar is bij een goede en efficiënte bedrijfsvoering.

education

Ohio University (VS)

2004 - 2004

Business course, IT & Business

Vrije Universiteit Amsterdam

2000 – 2002

Informatiekunde

Hogeschool Alkmaar

1996 – 2000

Bedrijfskundige Informatica

Bernardus Alfrink College

1990 – 1996

Atheneum

certificates & workshops

Certificates

 • Scaled Agile Framework – SAFe Agilist – mei 2016
 • ISTQB Certified Tester – Foundation Level Extension, Agile Tester – aug 2015
 • Professional Scrum Master I – nov 2014
 • CMAP Mobile App Testing – Foundation Level – sep 2014
 • PRINCE2 Foundation – feb 2014
 • Certified Professional for Requirements Engineering – jul 2013
 • ISTQB-BCS Full Advanced Level Testing Professional – jul 2013
 • ISTQB Certified Tester, Full Advanced Level – jun 2013
 • ISTQB Certified Tester Advanced Level – Technical Test Analyst – jun 2013
 • ISTQB Certified Tester Advanced Level – Test Analyst – jan 2013
 • Certified Agile Tester (CAT) – jun 2012
 • ISTQB Certified Tester Advanced Level – Test Manager – jun 2011
 • ISTQB Foundation Certificate in Software Testing – feb 2009
 • TMap NEXT Test Manager – jan 2008
 • TMap NEXT Test Engineer – jul 2007
 • TMap Professional Advanced – mei 2005
 • SAP R/3 ABAP Engineering – jan 2002

 

Workshops

 • Cypress – Workshop
 • Java for Testers – Zelfstudie
 • Specification by Example – Zelfstudie
 • SoapUI – NMBS
 • Selenium & Cucumber – Sqills
 • DevOps – Sogeti
 • Selenium & FitNesse – Info Support
 • Workshop Leven en Pensioen – Delta Lloyd
 • Leergang Testcoördinatie – Sogeti
 • Testcoördinatie voor ervaren testcoördinatoren – Sogeti
 • Effectiever Communiceren – Sogeti
 • ITIL Foundation – Sogeti
 • Situationeel Leidinggeven – Sogeti
 • Test Process Improvement (TPI) – Sogeti
 • Procesverbetering – Sogeti
 • Stakeholdermanagement – Sogeti
 • QA met QMAP – Sogeti
 • Testen en QA van pakkettoepassingen – Sogeti
 • Workshop Testautomatisering – Sogeti
 • Testen van embedded software – Sogeti
 • XML Workshop techclass – Sogeti

tools & techniques

Test methods

TMap, TMap NEXT, ISTQB, TestFrame

 

Project methods

Prince2, ITIL, Agile, Devops, Scrum

 

Test models

Testverbetermodellen (TMM, TPI, CMMI), TAKT, Quality Management Approach (QMAP), Unified Modeling Language (UML)

 

Testtools

Selenium (webdriver), Gherkin, Cucumber, Java, JUnit, Ruby, Git, Maven, Jenkins, Jira/Confluence, Fitnesse, SoapUI, RESTful API, WireMock, XML, SQL, JSON, Postman, Eclipse, IntelliJ IDEA, BugZilla, Mantis, ClearQuest, HP Quality Center, PL/SQL Developer

 

Techniques

BDD, ATDD, Specification by Example

 

Tested applications

Mainframe applicaties, Oracle applicaties, Delta Cobol applicaties, Batchapplicaties, Internetapplicaties (Java, Angular, .NET, XML, HTML, XSD), Datawarehousing, SAP (HR), Embedded systems, Mobile apps

 

Domain knowledge

Pensioenen en Verzekeringen, (Semi) Overheid, Woningbranche, Politie, Banken, Spoorwegen, Luchtvaart

blog

Een Scrum-team kan niet zonder tester: vier redenen


De businessunitmanager bracht het stellig: ‘De ontwikkelaars in jouw team maken uitstekende unittests. Volledig geautomatiseerd. Het aantal bugs dat ze daarmee vinden is indrukwekkend. In mijn volgende project is een tester dus niet meer nodig. Wat denk jij?’ Daar sta je dan, en met een mond vol tanden prevel je: ‘Maar testen… en kwaliteit…’. Je […]

Read More

Testers opgelet! Jullie rol gaat veranderen


Testers geven een belangrijk stuk feedback aan de developers wanneer er aan software wordt gewerkt. Maar met agile werken en DevOps lijkt er steeds minder ruimte te komen voor de dedicated tester, of toch niet? Ik zie nog dagelijks aanvragen voor testing functies voorbijkomen, dus “niet meer nodig” is zeker niet het geval. De rol […]

Read More

Wat is nou toch Test Automation?


Geregeld krijg ik deze vraag naar mijn hoofd geslingerd en als zelfbenoemd Software Test Automation Realist, heb ik daar uiteraard mijn eigen antwoord op. In de wereld van DevOps en Continuous Delivery heeft Test Automation al een voorname rol gekregen binnen de beweging die we Continuous Testing hebben genoemd. In de andere vormen van applicatieontwikkeling […]

Read More

We moeten stoppen met Testautomatisering…maar starten met Kwaliteits Automatisering!


Testautomatisering is hot. Iedereen wil het, weinig mensen snappen het en nog minder mensen ‘kunnen’ het. Vaak wordt de bestaande regressietestset geautomatiseerd op dezelfde manier zoals de regressietest wordt uitgevoerd. De testen worden één op één geautomatiseerd. Het wordt gezien als een ‘feestje van de de testers’. De teams worden niet verantwoordelijk gemaakt voor het […]

Read More

Regressietesten: Waarom eigenlijk?


Regressietesten moet, dat roepen velen en je vindt het ook overal en nergens terug als statement. Hoe langer ik er over nadenk, hoe meer ik me afvraag of dat eigenlijk wel zo is. Waarom moet er eigenlijk een regressietest zijn? Om antwoord te krijgen op die vraag ben ik op zoek gegaan naar de argumenten […]

Read More

Stop met testen!


Als iemand mij vertelt dat hij of zij tester is dan roept dat bij mij het volgende beeld op: Voor me zie ik een lopende band waaraan allerlei handelingen worden verricht om het product te verrijken. Helemaal aan het einde van deze lopende band, zover dat ze aan het begin niet meer te zien zijn […]

Read More

De Tester is dood! Lang leve Testen.


Ik besta niet meer. Gek om dat te zeggen. Maar het werk zoals ik dat tot een aantal jaar geleden nog deed heeft geen oneindig bestaansrecht meer. De traditionele functionele tester hoort niet meer thuis in een moderne ontwikkelomgeving. Dat betekent niet dat er niet meer getest wordt. Het tegendeel is eerder waar. Er wordt […]

Read More

map location

contact info

Adema Consultancy
gevestigd te Alkmaar

 • contact@martienadema.nl

 • +31 6 23 66 90 97

 • nl.linkedin.com/in/martienadema

send me an email

  algemene voorwaarden

  Op alle rechtsverhoudingen tussen Adema Consultancy en haar cliënten zijn uitsluitend de door Adema Consultancy gehanteerde algemene voorwaarden van toepassing, welke via deze link kunnen worden uitgeprint. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar, onder nummer 62259946.