The Blog

De Tester is dood! Lang leve Testen.


Ik besta niet meer.
Gek om dat te zeggen. Maar het werk zoals ik dat tot een aantal jaar geleden nog deed heeft geen oneindig bestaansrecht meer. De traditionele functionele tester hoort niet meer thuis in een moderne ontwikkelomgeving.

Dat betekent niet dat er niet meer getest wordt. Het tegendeel is eerder waar. Er wordt meer getest dan ooit. Maar het testvakgebied is al tijden sterk aan het veranderen. 10 jaar geleden was het nog zo simpel. Je haalde de TMap certificering en je was tester. Je kon van alles testen. Dicht bij de techniek met systeem- en systeemintegratietest. Of juist dicht bij de gebruiker met diverse soorten acceptatietesten.

Maar we moesten zo nodig met zijn allen Agile gaan werken. Alles moest in de mixer. Het eerste slachtoffer was de Testcoördinatorrol. Die bestaat vast nog wel ergens, maar in 2006 betekende het nog iets als je dat op je CV kon zetten. Nu interesseert niemand zich er meer voor dat je dat in het verleden hebt gedaan.

En waarom gaan we dan ook nog eens succesvol Scrummen? Moet dat nou? Nu is ook die lekkere waterval weg waar we onze testfaseringen aan hadden gekoppeld. T-Map boeken kunnen bij het oud papier.

En tot overmaat van ramp beginnen geautomatiseerde testtools nu ook serieus volwassen te worden. En dan ik heb het hier niet over de record en playback tools. Die tools zijn niet bruikbaar, doordat je al snel alleen nog bezig bent met het werkend houden van je tests. Dit zijn ook de tools die bij veel testers een negatieve smaak hebben achtergelaten over test-automatisering.

Maar de behoefte om tests te automatiseren blijft bestaan. Met het gebruik van Scrum neemt de behoefte aan regressietest alleen maar toe. En dat is met de hand niet vol te houden. Daar ligt dan ook de kans voor de traditionele tester. Maar die moet hem dan wel willen pakken. Niet meer denken dat je na een paar weken alleen nog maar bezig bent je geautomatiseerde tests draaiende te houden. Dat is inmiddels verleden tijd. Als je alleen kijkt naar de mogelijkheden van verschillende tools voor functioneel testen dan zie ik nog genoeg uitdagingen in de nabije toekomst.

Dus ben ik er gelukkig nog wel.
Ik heb nog een klus te klaren. Het voorkomen van regressie bijvoorbeeld, los je niet zomaar op met unit tests. Als dat wel zo was dan was er al helemaal geen behoefte meer aan testers en gebruikers hadden gewoon Gherkins kunnen schrijven. De developer had daar een test voor gebouwd en vervolgens de code waarmee de test slaagt.

Er is nog steeds behoefte aan systeemintegratie testen. Zowel End-To-End als gelaagd. Neem bijvoorbeeld een combinatie van Selenium en SoapUI samen met wat database koppelingen en je komt al een heel eind. In het team waar ik nu werk hebben we het letterlijk voor elkaar gekregen om Selenium IDE test-suites op te starten vanuit SoapUI.

Wil je als tester bestaansrecht houden dan stel ik minimaal het volgende recept voor:

  • Ga werken in een Scrum/DevOps team;
  • Leer en gebruik SQL. En leren doe je door statements zelf te maken, dus zonder grafisch hulpmiddel;
  • Leer WSDL/XSD/XML begrijpen. Maar gelukkig is dit al van toepassing voor de meeste testers;
  • Leer X-Path gebruiken. In bijvoorbeeld SoapUI is het je vriend voor controles op een XML resultaat. Selenium Best Practise is om het te proberen te vermijden, maar soms heb je het gewoon nodig;
  • Leer JSON doorgronden. Waarom XML gebruiken als JSON hetzelfde doet maar met minder overhead? Precies daarom moet je het als tester ook snappen. En het is echt niet moeilijk;
  • Wees niet bang voor verandering van je werk, maar juich het toe;
  • Zoek op internet naar test automatisering tools en speel er eens mee.

Zo. Ik heb gezegd 😉

Testen leeft. Lang leve de tester 2.0!